דוגמאות למאמרי מחקר

של פרופ' עופר אמיר

SES.jpg

מדידת גמגום

brain-research.jpg

גמגום ומוח

different.jpg

הפרעות קול

self assess stuttering.jpg

הערכת גמגום

fertility and voice.jpg

קול ופריון

recovery.jpg

החלמה מגמגום

speaking rate.png

קצב דיבור

social-anxiety.jpg

קול וחרדה

effort.jpg

קול ומאמץ

הודעות: 03-7369638
קליניקה: 03-6167754