צור קשר

בית נח מנחמי

ז'בוטינסקי 155, רמת גן

קומה א', משרד 115

טלפון בקליניקה:   03-6167754

הודעות לתא קולי: 03-7369638

 

Email: oferamir@tauex.tau.ac.il

הודעות: 03-7369638
קליניקה: 03-6167754